Ranking PZA - Wspinaczka skalna

Informacje o rankingu

O rankingu słów kilka... 

Witamy na stronie internetowej Narodowego Rankingu Przejść Skalnych Polskiego Związku Alpinizmu (NRWS)!

Jaką rolę pełni nasz ranking? Jest to narzędzie umożliwiające rejestrowanie swoich przejść w wirtualnej bazie danych oraz porównywanie ich z przejściami innych wspinaczy. Główną motywacją jaka przyświecała nam podczas prac nad NRWS, była potrzeba zarchiwizowania i porównania dorobku najlepszych polskich wspinaczy skalnych. Sporządzany w ten sposób - na podstawie wprowadzonych przejść oraz przypisanym im punktom, ranking - jest podstawą do przyznawania dotacji do wyjazdów sportowych dla najlepszych. 

W obecnej formie jest to zarazem jedyna oficjalna płaszczyzna rywalizacji  pomiędzy zawodnikami uprawiającymi wspinaczkę skalną w Polsce. Nie chcemy jednak, żeby ranking służył tylko i wyłącznie najlepszym wspinaczom walczącym o środki finansowe PZA i MSiT. Pragnęlibyśmy, by stanowił źródło wiedzy oraz inspiracji wspinaczkowych. W związku z tym zapraszamy do uczestnictwa każdego aktywnego wspinacza i wspinaczkę!

Ranking prowadzony jest w dwóch konkurencjach. Pierwszą jest wspinaczka skalna po drogach ubezpieczonych (sportowych) oraz nieubezpieczonych, druga to bouldering. W obu przypadkach przejścia dzielone są pod względem płci, a przypadku dróg sportowych istnieje także rankingowy podział na juniorów (do 17 lat) oraz seniorów.

Nie jest tajemnicą, że główny pomysł oraz punktacja wzorowana jest na popularnym rankingu serwisu 8a.nu. Wprowadziliśmy jednak pewne modyfikacje, które naszym zdaniem lepiej odzwierciedlają wspinaczkową rzeczywistość i wagę przejść w poszczególnych stopniach trudności wspinaczkowej skali.

Strona, na której się znajdujesz nie powstałaby jeśli nie praca wielu osób. Chcielibyśmy też podziękować grupie wspinaczy, która uczestniczyła w dyskusji na temat wyglądu strony i dostarczyła licznych merytorycznych uwag.   

Uczestnictwo i sklasyfikowanie w rankingu możliwe jest dla każdego wspinacza i jest bardzo proste (wystarczy założyć konto). Szczegółowe zasady uczestnictwa oraz określa regulamin, który znajdziecie w sąsiedniej zakładce.

Zapraszamy do korzystania!